Lemmikkilintuharrastajan sanakirja

Lemmikkilintuharrastajien käyttämä terminologia voi olla varsinkin aloittelijan kannalta hämäävää tai vaikeaa ymmärtää. Tältä sivulta löydät lyhyet selitykset tyypillisistä termeistä, joihin voit törmätä keskustellessasi lemmikkilintuharrastajan kanssa. Sivusto sisältää paljon oppimiseen liittyvää terminologiaa sekä muita hyödyllisiä termejä.

Jos listasta puuttuu jokin termi, voit ehdottaa sitä esimerkiksi lähettämällä minulle viestin tai kirjoittamalla vieraskirjaan. Voit myös ehdottaa parannuksia nykyisiin selityksiin.

Neitokakaduaiheisia sekä pesitykseen liittyviä termejä (myös suomi-englanti) voit käydä lukemassa Variaatioiden aikakausi -sivuston sanastosta.

A

ABC

Englannikieliset alkukirjaimet edeltäjätoimintaseuraus-ketjusta: antecedent, behavior, consequence. Edeltäjä saa aikaan eläimen tietyn toiminnan, jonka seurauksen pohjalta se oppii.

Lisää S.G. Friedmanin artikkelista Käyttäytymisen aakkoset

Aikalisä

Kouluttamiseen liittyvä termi, joka käytännössä on negatiivinen rangaistus, eli eläimeltä poistetaan jotain tavoittelemisen arvoista. Esimerkiksi koulutustilanteessa omistaja pyrii vähentämään ei-toivottua toimintaa pitämällä lyhyen (yleensä sekunneissa mitattavan) tauon, joka poistaa linnulta mahdollisuuden saada vahvisteita.

Aikalisä ei tarkoita linnun laittamista häkkiin tai muualle “jäähylle”, sillä nämä menetelmät aiheuttavat ongelmia eivätkä välttämättä opeta mitään. Aikalisää ei myöskään pitäisi käyttää usein, vaan mahdollisuuksien mukaan muita menetelmiä.

Aktivointi

Katso “Virikkeellistäminen”

Alex (harmaapapukaija)

Tohtori Irene Pepperbergin tutkimuksissa käytetty harmaapapukaija, joka on muuttanut käsitystä eläinten ja erityisesti lintujen kognitiivisista kyvyistä, eli siitä, mitä eläinten pään sisällä tapahtuu.

Lisätietoa: Alex (papukaija) – Wikipedia ja The Alex Foundation

Aloittelijan papukaija

Aloittelijan papukaijana on usein pidetty joitain pienempiä ja helpompia lajeja, kuten neitokakadua tai undulaattia. On kuitenkin tärkeä muistaa, että nämäkään linnut eivät ole erityisen helppoja lemmikkejä, vaan vaativat riittävät tilat, seuraa, virikkeitä ja hyvän ruokavalion.

Aviaario

Katso “Lehtohäkki”

Avorengas

Katso “Tunnisterengas”

B

Barbara Heidenreich

Suomessakin seminaareja pitänyt eläinten kouluttamisen ammattilainen, joka on tehnyt paljon laadukasta materiaalia (kirjat, DVD:t, lehti yms) lemmikkipapukaijojen omistajille.

Lisätietoa: Good Bird Inc.

C

CITES

CITES-sopimuksella pyritään rajoittamaan luonnosta pyydettyjen uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppaa ja näin estämään niiden katoaminen luonnosta. Papukaijalinnut kuuluvat pääosin CITES-liitteeseen I (myyminen vaatii lupaviranomaisen todistuksen) sekä CITES II-liitteeseen.

Lisätietoa: www.ymparisto.fi/cites

D

DNA-testi

Linnun sukupuolen määrittämiseksi tehtävä testi, jossa yleensä lähetetään muutama linnulta rinnasta nypitty höyhen laboratorioon testattavaksi.

Don’t shoot the dog

Karen Pryorin kirjoittama erinomainen kirja eläinten ja osittain myös ihmisten oppimisesta, joka sopii minkä tahansa eläimen omistajalle.

E

Edeltäjä

Edeltäjä on jokin tiettyä toimintaa edeltävä ärsyke tai tilanne, joka laukaisee kyseisen toiminnan. Se voi olla opetettu vihje (”ylös” kädelle astuttaessa), ympäristön asia tai ekäimen oma tila (nälkä laukaisee toiminnan joka pyrkii syömiseen).

Ehdollinen ärsyke

Eläimen kannalta neutraali ärsyke, joka on yhdistetty riittävän monta kertaa johonkin ehdottomaan ärsykkeeseen ja täten saa ei-tahdonalaisen reaktion aikaan.

Ehdoton ärsyke

Ärsyke, joka itsessään on merkityksellinen eläimelle, kuten ruoka.

Elekieli / elekielen lukeminen

Linnun elekielen (joskus hienovarasiten) muutosten tarkkailu ja sen pohjalta toimiminen. Jos esimerkiksi lintu nojaa pois päin kädestäsi, se luultavasti pitää sitä ahdistavana asiana, jolloin kannattaa perääntyä.

Emojen ruokkima lintu / poikanen

Emojen ruokkima lintu on lintu, joka on saanut kasvaa poikasvaiheensa pesässä/pöntössä ilman, että ihminen on puuttunut sen ruokintaan. Käytännössä vastakohta käsinruokitulle / käsinkasvatetulle linnulle. Emojen ruokkimakin lintu voi kesyyntyä helposti ja siitä saa hyvän lemmikin.

F

Flooding

Flooding on englanninkielinen termi (jota monesti käytetään suomeksi keskusteltaessa) toiminnalle, jossa kohdetta yritetään totuttaa pelottavaan asiaan altistamalla se sille ilman mahdollisuutta paeta. Esimerkiksi lintua totutetaan ihmiseen pitämällä sitä väkisin kiinni pyyhkeessä.

Tätä menetelmää ei pitäisi koskaan käyttää, sillä siitä on potentiaalisesti paljon haittaa linnun hyvinvoinnille, sekä sille löytyy vaihtoehtoja. Suositeltu tapa on poisherkistäminen mahdollisesti yhdistettynä vastaehdollistamiseen.

Lisää aiheesta esimerkiksi S.G. Friedmanin artikkelista ”Vaihtoehtoja papukaijan murtamiselle”.

G

Good Bird (Inc, Magazine)

Good Bird Inc. on Barbara Heidenreichin yrityksen nimi. Tällä nimellä on julkaistu mm. DVD:itä, kirja sekä laadukas neljä kertaa vuodessa (nykyään digitaalisena) julkaistava lehti nimeltään Good Bird Magazine

Lisää tietoa: Good Bird Inc

H

Hiekkapaperiorsi

Hiekkapaperiorsi on linnulle tarjottava orsi, joka on päällystetty hiekkapaperilla kynsien pitämiseksi lyhyenä. Ei suositella käytettävän, sillä voi hiertää myös linnun jalkapohjia.

Hot-3 amatsonit

Hieman vanha termi, joka kuvaa kolmea erityisen kuumapäisenä pidettyä amatsonia (siniotsa-amatsoni, keltaniska-amatsoni sekä keltahuppuamatsoni). Taksonomian selkeytymisen takia puhutaan yleensä esim. hottis-amatsoneista.

Hottis

Harrastajien käyttämä termi kuumapäisenä yleisesti pidetyille amatsoneille. Näihin lukeutuvat siniotsa-amatsoni (Amazona aestiva), amazonianamatsoni (Amazona ochrocephala) sekä sen alalajit keltaniska-amatsoni (Amazona ochrocephala auropalliata), tuplakeltapääamatsoni (Amazona ochrocephala oratrix) ja keltahuppuamatsoni (Amazona ochrocephala belizensis).

Joskus voidaan käyttää kuvailemaan myös muita kuumapäisiä lajeja.

Häkkikokosuositus

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt suositukset lemmikkilinnuilla käytettävien häkkien kooista, jotka pohjautuvat lintujen kokoon. Taulukon suosituksista löydät mm. Papukaija lemmikiksi? -oppaasta.

Höyhenten nyppiminen

Höyhenten nyppiminen on vankeudessa elävillä papukaijoilla esiintyvä käyttäytymisongelma, jossa lintu vahingoittaa sulkapukuaan. Pahimmillaan se voi nyppiä kaikki höyhenensä pois, joihin ylttää, sekä jopa silpoa ihoaan nokallaan.

Nyppimisen taustalla voi olla lääketieteelliset syyt (sairaus, ruokavalio tjs), joten ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteys eläinlääkäriin. Tämän lisäksi syynä voi olla esimerkiksi liian vähäinen määrä virikkeitä tai ympäristön tai voimakkaan pesimisvietin aiheuttama stressi.

I

Idättäminen / idut

Siemenistä tehtyjä pieniä taimen alkuja, jotka sisältävät paljon ravinteita. Suositeltu lisä lemmikkilinnun ruokavalioon.

Inhimillistäminen

Inhimillisten piirteiden perusteeton antaminen eläimelle. Esimerkiksi eläimen leimaaminen ilkeäksi tai dominoivaksi. Monesti myös linnun toimintaa selitetään ihmisen lähtökohdasta.

Lisää artikkelista Lemmikkilintu on edelleen lintu – Inhimillistämisen sudenkuopat

Iso papukaija

Isolla papukaijalla tarkoitetaan perinteisesti amatsonin ja harmaapapukaijan kokoista tai niitä suurempaa papukaijaa, joka on lemmikkinä monesti haastavampi, kuin pienemmät linnut, eikä niitä suositella aloittelijalle, ellei tämä ole valmis perehtymään asiaan huolella.

J

Jako

Usein käytetty toinen nimi harmaapapukaijalle.

K

Kaijuli(t)

Katso “Lemmikkilinnut Kaijuli ry”

Kaijutin

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n vuosittain julkaistava jäsenlehti.

Karanteenihäkki

Katso ”Sairashäkki”

Kasvattaja

Vaikka Suomessa ei ole virallista määritelmää kasvattajalle lintujen kohdalla, tällä yleensä tarkoitetaan kokeneempaa lintuja pesittävää harrastajaa, jolla on useampia pesiviä pareja ja jonka toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Kesyttäminen / kesytys

Oikein tehtynä kesyttäminen tarkoittaa sitä, että lintu oppii, ettei ihminen ole uhka tälle, vaan vuorovaikutus sen kanssa on hyvä asia. Kesyttämiseen menevää aikaa ei ole mahdollista sanoa, vaan riippuu monesta tekijästä.

Kesyttämistä ei pidä sekoittaa floodingin avulla aikaansaatuun tilanteeseen, jossa lintu ajan kanssa luovuttaa, koska ei voi vaikuttaa pelottaviin tilanteisiin mitenkään. Tätä menetelmää ei suositella käytettävän linnun hyvinvoinnin takia.

Ketjuttaminen

Koulutusmenetelmä, jossa ketjutetaan useita eri toimintoja. Mahdollista aloittaa ketjun ensimmäisestä tai viimeisestä tehtävästä asiasta, mutta usein aloitetaan viimeisestä.

Jos esimerkiksi haluat opettaa linnun noutamaan esineen, voit aloittaa opettamaan sen ensin pudottamaan esineen kädelle, sekä sen jälkeen lisäämään esineen nostamisen maasta ja tämän jälkeen pudottamaan sen.

Kiertolintu / kiertäminen

Kiertolinnuksi kutsutaan lintua, joka vaihtaa usein kotia, eli “kiertää”. Monesti syynä ovat erilaiset käyttäytymisongelmat tai omistajan vähäinen tietopohja. Kodin vaihtuminen usein on varsinkin papukaijalle stressaavaa ja voi pahentaa käyttäytymisongelmia. Tämän takia onkin tärkeää selvittää mihin on ryhtymässä ennen papukaijan hankkimista.

Kiipeilypuu / -teline

Kiipeilypuut ja telineet ovat tärkeitä lemmikkilinnuilla. Ne ovat lintujen ajanvietto- ja leikkipaikkoja huoneistossa linnun ollessa häkin ulkopuolella.

Klassinen ehdollistuminen

Oppimistapa, jossa joku aikaisemmin neutraali ärsyke saa ei-tahdonalaisen reaktion aikaan, kun se on yhdistetty riittävän usein johonkin oppijalle merkitykselliseen ärsykkeeseen.

Kohdentaminen

Eläin opetetaan seuraamaan palkitsemisen avulla tiettyä kohdetta, kuten helmi kepin päässä tai kouluttajan suljettu nyrkki.

Kopittaa

Jotkut harrastajat puhuvat papukaijan häkkiin laittamisesta kopittamisena. Kopittaminen ei kuitenkaan tarkoita yleensä mitään negatiivista, vaan lähinnä esimerkiksi lintu ”kopitetaan” päivän päätteeksi, kun se on käymässä nukkumaan.

Koukkunokka

Koukkunokiksi kutsutaan yleensä papukaijalintuja.

Kuljetushäkki

Kuljetushäkki on pieni (joskus kasattava) häkki, jossa lintu saadaan siirrettyä paikasta toiseen. Kuljetushäkkinä on mahdollista käyttää myös kissan kuljetuskoppia.

Kupuhiekka

Katso ”Ruoansulatushiekka”

Kurppa

Virallisesti lintuheimo (Scolopacidae), mutta jotkut harrastajat käyttävät humoristisena yleisnimityksenä kaikille linnuille.

Kuumapää

Käytetään kuvailemaan lajeja tai yksilöitä, jotka käyttäytyvät yleensä hormonien vaikutuksesta herkemmin aggressiivisesti. Usein nämä puolustavat esimerkiksi häkkiään kaikkea vastaan.

Käsinruokinta / käsinruokittu papukaija

Käsinruokinta tarkoittaa poikasen ottamista pois pesästä kokonaan tai osittain ihmisen ruokittavaksi sen sijaan, että emot ruokkisivat sitä. Käsinruokinta ei ole tarpeen kesyn lemmikkipapukaijan saamiseksi.

Käsinruokinta haittaa poikasen normaalia leimautumisprosessia ja kehitystä eikä sitä suositella käytettävän, ellei se poikasen hengen takia ole välttämätöntä. Lue lisää artikkelista ”Käsinruokinta ja poikasen kesyttäminen”.

Käsinkasvatus / käsinkasvatettu papukaija

Katso “Käsinruokinta”

Käyttäytymisen muovaaminen / muokkaaminen

Koulutusmenetelmä, jossa eläimen esittämää toimintaa muokataan toivottuun suuntaan valikoivalla vahvistamisella käyttäen hyväksi käyttäytymisen luonnollisia variaatioita.

Jos esimerkiksi haluat opettaa lintua levittämään siipiään, voit vahvistaa alkuun sen luonnollista siipien venyttelyä ja tämän jälkeen vahvistaa vain hieman suurempaa venyttelyä ja jättää pienemmän vahvistamatta, näin lisäten hiljalleen vaatimusta ja suunnaten kohti lopullista toimintaa.

Käyttäytymisongelma

Käyttäytymisongelmana yleensä pidetään linnun toimintaa, joka on ihmisen kannalta ongelmallista. Monet käyttäytymisongelmat ovat kuitenkin linnun luonnollista toimintaa tietyssä tilanteessa, ja ongelmia lähinnä ihmisen kannalta (poisluettuna mm. nyppiminen tai stereotyyppinen käyttäytyminen).

Yleisiä käyttäytymisongelmia ovat mm. pureminen ja aggressiivisuus, huutaminen, paikkojen tuhoaminen tai yhteen ihmiseen sitoutuminen. Ratkaisujen etsimisessä tulisi käyttä linnun kannalta positiivisinta, vähiten tungettelevaa menetelmää.

Lue lisää esimerkiksi S.G. Friedmanin artikkelista ”Mikä kuvassa on vikana – Tehokkuus yksin ei riitä”.

Käyttäytyminen

Korkeamman tason toimintaa kuvaava termi, joka voi sisältää useamman toiminnan ja usein sisältää selityksen toiminnalle. Esimerkiksi lintu on aggressiivinen (käyttäytyminen) koska se huitoo nokallaan (toiminta) ja puree (toiminta).

Käytös

Usein ihmisen käyttäytymistä kuvaava termi, joka sisältää oletuksen siitä, että tämä taho tietää, mikä on oikeaa tai sopivaa käyttäytymistä (käyttäytyi hyvin tai huonosti). Eläin ei voi tällaista ymmärtää. Tästä syystä käytöksestä puhuminen ei ole mielekästä puhuttaessa eläinten käyttäytymisestä.

L

Lentohäkki

Lentohäkki (aviaario) on riittävän suuri häkki, jossa lintu pystyy lentämään enemmänkin, kuin lyhyen pyrähdyksen orrelta toiselle. Sen koko siis riippuu linnun koosta. Aviaarion joutuu usein tekemään itse, sillä riittävän suuria häkkejä ei löydy.

Lelu

Lemmikkilinnuille tarjottavat lelut antavat linnulle jotain tekemistä toimien virikkeinä. Katso myös kohta “virike”.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Suomalainen lemmikkilintuaiheinen yhdistys, sivusto sisältää mm. aktiivisen ja laadukkaan keskustelufoorumin.

Lisätietoa: www.kaijuli.fi

Linnun lukeminen

Katso “Elekieli”

Lintulamppu

Katso “UV-valo”

Luonnonorsi

Luonnonorsi on luonnonpuusta tehty orsi, mieluiten pihkaton lehtipuu tai vastaava. Suositellaan käytettävän linnuilla, sillä se tarjoaa luonnollisen paikan istua, paremman pidon, sekä epätasaisena kuluttaa kynsiä ja vahvistaa jalan lihaksia.

Luovutusikä

Luovutusikä on ikä, jonka jälkeen poikasen voi luovuttaa kasvattajalta/pesittäjältä uudelle omistajalle. Tätä ennen lintu voidaan nähdä olevan vielä vieroittumaton emoistaan ja sitä ei tulisi luovuttaa. Luovutusikä riippuu lajista sekä osittain yksilöstä. Varmanpäälle ottamisesta ei ole tässä haittaa, eli lintu voi olla kasvattajalla hieman luovutusiän päällekin.

M

Matkahäkki

Katso ”Kuljetushäkki”

Matkis

Katso ”Kuljetushäkki”

N

Naksutin

Pieni mekaaninen laite, joka toimii siltaärsykkeenä naksahtamalla joka kerta samalla tavalla.

Naksutinkoulutus

Koulutustapa, jossa oikeaa toimintaa merkataan pienellä naksauksen päästävällä laitteella, naksuttimella. Yleistä koirilla, mutta toimii myös lintujen kanssa.

Negatiivinen rankaisu

Välineellisen ehdollistumisen yksi oppimistapa. Poistetaan (negatiivinen) eläimen tavoitteleva ärsyke, jotta tätä edeltävä toiminta tulisi harvinaisemmaksi tulevaisuudessa (rankaisu). Voidaan käyttää aikalisän muodossa harvoin ja harkiten, mutta silti suositellaan käytettävän muita menetelmiä, jos mahdollista.

Negatiivinen vahvistaminen

Välineellisen ehdollistumisen yksi oppimistapa. Poistetaan (negatiivinen) jokin eläimen välttämä ärsyke, jotta tätä edeltävä toimita tulisi todennäköisemmäksi tulevaisuudessa (vahvistaminen). Ei suositella käytettävän lemmikkilintujen kanssa.

Nymfi, nymfipapukaija, nymfiparakiitti, nymfikakadu

Vanhoja tai virheellisiä nimiä neitokakadulle.

Nyppiminen

Katso “Hyöhenten nyppiminen”

O

Operantti ehdollistuminen

Katso ”Välineellinen ehdollistuminen”

Opittu avuttomuus

Opittu avuttomuus on käyttäytymistieteissä käytetty termi, jossa eläin oppii esim. säännöllisen floodingin käytön seurauksena, ettei sen toiminnalla ole mitään vaikutusta pelottavaan asiaan, eikä enää yritä vaikuttaa siihen, vaikka saisi siihen mahdollisuuden. Ehdottomasti vältettävä asia linnun fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Esimerkiksi vastaan pyristelevän linnun “kesyttäminen” pitämällä sitä väkisin pyyhkeessä johtaa siihen, että lintu ei jonkin ajan päästä enää yritä paeta ihmistä, vaikka saisi siihen tilaisuuden. Tällöin voidaan puhua opitusta avuttomuudesta. Kyse ei siis ole kesyyntymisestä, vaan vakavasta psyykkisestä ongelmasta.

P

Palkitseminen

Katso ”Positiivinen vahvistaminen”

Pakottaminen

Pakottamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa lintu laitetaan tekemään jotain vasten tahtoaan, esimerkiksi pitämällä sitä väkisin kiinni. Kannattaa välttää viimeiseen asti, sillä haittaa linnun hyvinvointia sekä voi opettaa, että ihminen on pelottava asia.

Papukaijayhdistys

Suomen Papukaijayhdistys ry, toinen suomalainen lemmikkilintuyhdistys.

Parrot Magazine

Brittiläinen papukaija-aiheinen aikakausilehti, joka sisältää nykyisin paljon hyviä artikkeleita, mutta samalla joitain kyseenalaisia artikkeleita. Vaatii siis lukijalta hieman suodatusta.

Pelletti

Pelletit ovat linnuille suunnattua puristettua ruokaa, jonka valmistaja usein sanoo sisältävän kaiken tarpeellisen. Todellisuudessa kannattaa pyrkiä jäljittelemään mahdollisimman hyvin linnun luonnollista ruokavaliota, jolloin pellettejä voi tarjota tähän lisänä. Yksin pellettipohjaiseen ruokavalioon ei pitäisi luottaa.

Pesittäjä

Pesittäjäksi kutsutaan lintuja pesittävää henkilöä, jonka toiminta ei ole sellaita, että tätä voisi kutsua (mahdollisesti vielä) kasvattajaksi.

Pesityshäkki

Erillinen häkki, johon pesivä pari voidaan siirtää pesimään rauhassa.

Pinnaväli

Kertoo, miten suuri häkin pinnojen väli on. Tärkeä tieto, sillä liian suuri pinnaväli mahdollistaa pään saamisen siihen jumiin ja voi olla vaarallista linnulle.

Poisherkistäminen

Poisherkäistämisessä eläin totutetaan johonkin pelottavaan asiaan pienentämällä niiden välimatkaa hiljalleen niin, ettei tilanne koskaan synnytä pelkoreaktiota.

Positiivinen rankaisu

Välineellisen ehdollistumisen yksi oppimistapa. Lisätään (täten ”positiivinen”) eläimen välttämä ärsyke, joka tekee sitä edeltäneestä toiminnasta harvinaisempaa (rankaisu). Tulisi välttää täysin lemmikkilinnun kanssa toimittaessa.

Positiivilista

Eläinoikeusaktivistien lakiin ajama asia, jolloin valtio loisi listan sallituista lemmikkieläimistä, kaikkien muiden ollessa kiellettyjä.

Positiivinen vahvistaminen

Kansankielellä palkitseminen. Tehdään jostain eläimen tekemästä toiminnasta todennäköisempää tarjoamalla sille sen tavoittelemisen arvoinen ärsyke välittömästi toiminnan jälkeen. Pääasiallinen menetelmä erityisesti uusien asioiden opettamisessa.

Välineellisen ehdollistumisen yksi oppimistapa. Lisätään (positiivinen) eläimen tavoittelema ärsyke, joka tekee sitä edeltäneestä toiminnasta todennäköisempää (vahvistaminen).

Joskus tällä nimellä kutsutaan myös tapaa toimia lintujen kanssa, joka sisältää esimerkiksi rankaisun ja pakotteiden käytön vättämistä mahdollisimman pitkälle ja jossa pyritään tämän osalta edistämään linnun hyvinvointia.

Psittascene

World Parrot Trustin jäsenlehti.

Pulverimaalaus

Tapa käsitellä häkin sinkityt metalliosat (yleensä verkko), joka suojaa lintua sinkin liukenemiselta. Suositeltavaa tehtäessä itse lintuhäkkiä.

Q

R

Rankaisu

Rankaisu tarkoittaa ärsykkeen käyttöä, jolla pyritään tekemään sitä edeltänyt toiminta harvinaisemmaksi tulevaisuudessa. Puhekielessä yleensä mikä tahansa toiminta, joka sisältää linnun kannalta epämiellyttävän ärsykkeen. Käyttäytymistieteissä rankaisu on ärsyke (lisääminen tai poistaminen), joka vähentää sitä edeltänyttä toimintaa.

Ei suositella käytettävän lemmikkilintujen kanssa, sillä ensisijaisesti opettaa rankaisijan olevan pelottava, eikä ole tarpeen elettäessä lemmikkilinnun kanssa.

Rengas / rengastaminen

Katso ”Tunnisterengas”

Ruokalelu

Ruokalelu on jokin linnun lelu, jonka kanssa se joutuu työskentelemään saadakseen sieltä ruokaa ulos. Pyritään jäljittelemään linnun luonnollista tapaa hankkia ravintoa.

Lisää ruoan käytöstä virikkeellistämisessä: ”Ruoan käyttö papukaijan virikkeellistämisessä”

Ruoansulatushiekka

Hiekka, jota pienet suoranokat käyttävät tarvittaessa hyväkseen ruoan hienontamiseksi. Ei tarpeen papukaijalinnuilla, jotka pystyvät hienontamaan ruoan nokallaan, eikä suositella käytettävän näillä.

Ruokkiminen (toisten)

Linnut ruokkivat poikasiaan käytännössä oksentamalla niille syömäänsä ruokaa. Tämän lisäksi joillain lajeilla toisten ruokkiminen voi olla osa parinmuodostusta. Joskus papukaija (yleensä käsinruokittu) voi pyrkiä ruokkimaan ihmistä esimerkiksi oksentamalla tämän kädelle ruokaa. Tämä on yleensä merkki siitä, että lintu on valinnut ihmisen puolisokseen; jotain, jota tulisi pyrkiä välttämään.

S

Sairashäkki

Pieni häkki, johon sairastunut tai itsensä loukannut lintu voidaan siirtää. Sen pystyy pitämään pienessä häkissä lämpimänä, tarjoamaan sopivaa ravintoa ja estämään itsensä loukkaaminen pahemmin. Tämän lisäksi sairastunut lintu voidaan erottaa karanteeniin näin muista linnuista.

Sammuminen

Kun toiminta ei tuota enää mitään tulosta (mikään ei vahvista sitä), se sammuu hiljalleen, eli eläin lopettaa tietyn asian tekemisen hiljalleen.

SEEL

Katso “Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry”

Seuraus

Toimintaa välittömästi seuraava ärsyke. Voi olla tavoiteltava tai vältettävä, jonka pohjalta eläin muuttaa toimintaansa jatkossa vastaavassa tilanteessa.

Shaping

Katso ”Käyttäytymisen muovaaminen”

Siedättäminen

Siedättäminen tarkoittaa oppijan totuttamista johonkin pelottavaan asiaan hiljalleen niin, ettei pelkoreaktiota koskaan synny. Kun oppija vaikuttaa tottuneen asiaan, lisätään sitä (esimerkiksi tuodaan lähemmäksi tai tehdään intensiiviseksi. Usein samalla käytetään myös vastaehdollistamista.

Siemensekoitus

Siemensekoitus sisältää useita erilaisia linnun syömiä siemeniä. Osa sekoituksista on huomattavasti laadukkaampia kuin muut.

Sieppaaminen

Koulutusmenetelmä, jossa tietty jo valmiiksi esiintyvä käyttäytymismalli ”siepataan”, eli sitä vahvistetaan, jotta eläin toimisi tällä tavalla jatkossakin.

Siipisulkien leikkaus / typistäminen

Papukaijalta voidaan typistää joskus siipisulat, jotta se ei pystyisi lentämään. Tätä ei kuitenkaan pitäisi tehdä, sillä tällä on haitallista vaikutusta linnun psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Lisää aiheesta mm: ”Lemmikkipapukaijojen käyttäytymisongelmia”

Sijoituslintu

Sijoituslintu on lintu, jolle etsitään yhdistyksen kautta uusi koti. Monesti haastavavia ongelmatapauksia, jotka vaativat osaavaa kotia.

Siltaärsyke

Kouluttamisessa käytettävä merkki, joka nimensä mukaisesti ”siltaa” eläimen toiminnan ja toiminnan vahvistamisen. Voi olla mikä tahansa selkeä ja muuttumaton ärsyke, josta eläin on oppinut, että sen jälkeen saa vahvisteen, kuten herkkuja. Helpottaa toiminnan vahvistamista juuri oikealla hetkellä.

Siru / siruttaminen

Katso ”Tunnistesiru”

Stereotyyppinen käyttäytyminen

Tiettyjen toimintamallien toistamista, jota monesti esiintyy myös vankeudessa elävillä eläimillä. Mm. tietyn saman reitin kiertämistä kerta toisensa jälkeen (esim. kiertää häkkiä ympäri katon kautta) pitkiä aikoja.

Stereotyyppistä käyttäytymistä aiheuttaa usein stressi, jonka taustalla voi olla virikkeetön ympäristö tai muut stressiä aiheuttavat tekijät. Stereotyyppinen käyttäytyminen itsessään aiheuttaa hetkellisen lievän hyvänolon tunteen (jonka takia toimintaa toistetaan), mutta pitkässä juoksussa heikentää hyvinvointia.

Steve Martin

Yksi maailman johtavia lintujen kouluttajia. Kirjoittanut myös useita laadukkaita artikkeleita aihepiiristä.

Sukiminen

Linnut hoitavat sulkapukuaan sukimalla sitä, jossa ne käyttävät nokkaansa. Tämä ei kuitenkaan vahingoita sulkapukua. Tämän lisäksi linnut voivat sukia toisiaan paikoista, joihin eivät itse yltä.

Sulkasato

Linnun sulkapuku uusiutuu sulkasadossa sen pudottaessaan vanhoja höyheniä, joiden tilalle kasvaa uusia. Sulkasadon aikana höyhenpuku voi vaikuttaa rähjäiseltä, mutta se silti säilyttää suurimman osan sulistaan ja esimerkiksi pystyy edelleen lentämään.

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liito ry

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liito ry (SEEL) on suomalaisten ”eksoottisten” eläinten harrastukseen liittyvien yhdistysten perustama järjestö.

Lisätietoa: eksoottiset.fi

Suoranokka

Suoranokilla tarkoitetaan monia suoranokkaisia lemmikkeinä olevia, ei-papukaijalintuja, kuten peippoja ja kanarioita.

Susan G. Friedman

Yhdysvaltalainen Utahin yliopiston professori ja papukaijojen käyttäytymisen asiantuntija. Kirjoittanut paljon laadukkaita artikkeleita, joita on myös käännetty suomeksi.

Lisätietoa: BehaviorWorks ja S.G. Friedmanin käännökset

Syntymätodistus

Syntymätodistus on kasvattajan antama ja allekirjoittama asiakirja, joka sisältää olennaiset tiedot linnusta. Pohjan syntymätodistukselle löydät Kaijuleiden sivustolta.

T

Tahdonalainen toiminta

Tahdonalaisessa toiminnassa eläin toimii tietyllä tavalla saavuttaakseen tietyn päämäärän (asian saavuttaminen tai välttäminen). Tällöin se myös oppii välineellisen ehdollistumisen pohjalta.

Targeting

Englanninkielinen nimi termille “kohdentaminen”.

Toiminta

Toiminta on jotain eläimen havaittavaa toimintaa ilman selityksiä tai yrityksiä perustella toiminnan syytä, kuten lintu lentää paikasta a paikkaan b, astuu ihmisen kädelle tai puree kättä.

Ei pidä sekoittaa käyttäytymiseen, joka sisältää toiminnan selityksen.

Tunnisterengas

Linnun jalkaan laitettava rengas, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. Renkaita on avorenkaita, joka voi laittaa vanhemmankin linnun jalkaan, sekä umpirenkaita, joita ei saa avattua ja jotka on mahdollista laittaa vain poikasen jalkaan.

Tunnistesiru

Linnun ihon sisälle laitettava tunnistesiru, joka sisältää yksilöllisen tunnuksen, joka pysyy lukemaan erillisellä lukulaitteella. Siruttaminen tehdään eläinlääkärin toimesta.

U

Umpirengas

Katso “Tunnisterengas”

UV-valo

Linnulle tehty UV-valo tarjoaa linnulle sen D-vitamiinin tuotossa tarvitsemaa UV-säteilyä (kuten luonnossa). Tämän lisäksi monet lintulajit näkevät valon UV-aallonpituuksien säteilyä. Putkimallinen (esim. akvaariolamppuun kiinnitettävä) valaisin usein välkkyy taajuudella, jonka lintu voi havaita, joten suositellaan käytettävän tavalliseen lamppukantaan sopivia malleja.

V

Vaahtis

Katso vaahtopallo.

Vaahtopallo

Joidenkin harrastajien käyttämä humoristinen nimitys valkokakadulle.

Vahviste

Vahviste on mikä tahansa ärsyke, joka tekee sitä edeltäneen toiminnan jatkossa todennäköisemmäksi. Käytännössä esimerkiksi ruokaa voidaan käyttää vahvisteena positiivisessa vahvistamisessa.

Vahvistusaikataulu

Määrittää sen aikataulun, miten usein toimintaa vahvistetaan. Voi olla jokaisen suorituksen jälkeen, kuten myös esimerkiksi tiettyn määrän suorituksia jälkeen tai satunnaisesti keskimääräisen määrän mukaan.

Valikoiva vahvistaminen

Valitaan vahvistettava toiminta, jota vahvistetaan johdonmukaisesti sekä poistetaan vahvisteet muulta toiminnalta.

Valjaat

Linnun päälle laitettavat valjaat, jotka mahdollistavat mm. ulkoilun sen kanssa. Saaliseläimelle kiinnioleminen on usein ahdistava kokemus, joten valjaskoulutus tulisi tehdä varovasti ilman pakottamista.

Lisää aiheesta mm. artikkelista ”Valjaiden pukemisen opettaminen papukaijalle”

Vastaehdollistaminen

Vastaehdollistamisessa totutetaan eläin johonkin pelottavaan asiaan yhdistämällä se johonkin positiiviseen vahvisteeseen toistuvasti. Toimiakseen vaatii, että pelottava asia esitetään riittävän mietona (esim. etäisyys), ettei pelkoreatkio koskaan synny.

Vihje

Vihje on jokin eläimen tunnistama ärsyke / edeltäjä (yleensä sanallinen tai ele), jonka se on oppinut yhdistämään johonkin tiettyyn toimintaan. Esimerkiksi pyytäessäsi lintu astumaan kädelle laitat käden sen eteen vaakasuoraan (eleeseen pohjautuva vihje) sekä sanot ylös (sanallinen vihje).

Viisi vapautta

Nimellä ”Five Freedoms” oleva malli, jonka mukaan vankeudessa elävällä eläimellä tulisi olla tietyt viisi vapautta voidakseen hyvin psyykkisesti ja fyysisesti.

Lisää artikkelista ”Lemmikkipapukaijan hyvinvoinnin monet kasvot”

Villasukka

Joidenkin harrastajien käyttämä humoristinen nimitys harmaapapukaijalle.

Virike / virikkeellistäminen

Virikkeellistämisen avulla pyritään tekemään vankeudessa elävän eläimen ympäristöstä sen kannalta mielekkäämpi paikka elää antamalla sille mahdollisuuksia toteuttaa sen luonnollisia käyttäytymistarpeita ja pitämällä huoli, ettei se “tylsisty”. Virikkeitä ovat mm. lelut, seura, ympäristön vaihtelevuus ja aistiärsykkeet.

Virikkeellistäminen lisää eläimen hyvinvointia ja niiden puute heikentää sitä. Lue lisää mm. artikkelista ”Papukaijasta ei ole koriste-esineeksi”.

Välineellinen ehdollistuminen

Oppimistapa, jossa oppija muuttaa tulevaa toimintaansa tietyssä tilanteessa pohjautuen vastavien tilanteiden lopputulokseen menneisyydessä. Tunnetaan myös nimellä operantti ehdollistuminen (joka johtaa sen englanninkielisestä nimestä operant conditioning).

Välineellisessä ehdollistumisessa on neljä oppimistapaa: positiivinen (lisätään ärsyke) ja negatiivinen (poistetaan ärsyke) vahvistaminen (edeltänyt toiminta tulee tulevaisuudessa todennäköisemmäksi) ja rankaisu (edeltänyt toiminta tulee tulevaisuudessa harvainaisemmaksi): positiivinen vahvistaminen, positiivinen rankaisu, negatiivinen vahvistaminen ja negatiivinen rankaisu.

W

World Parrot Trust

WPT on maailmanlaajuinen järjestö, joka pyrkii edistämään luonnossa elävien papukaijojen suojelua sekä lemmikkeinä elävien papukaijojen hyvinvointia. WPT:n sivusto sisältää valtavan määrän laadukkaita artikkeleita ja muuta materiaalia.

Lisätietoa: www.parrots.org

X

Y

Z

Å

Ä

Ärsyke

Havaittava muutos eläimen ulkoisessa tai sisäisessä ympäristössä. Voi olla esimerkiksi ääni, valo, eläimen havaitsema ihmisen tekemä ele tai ihmisen tarjoama herkkupala.

Ärsykekontrolli

Eläimen toiminnan saaminen tietyn vihjeen alaisuuteen, eläin osaa erottaa toiminnan vihjeen muista vihjeistä.

Ö