Luku 4: Linnun hankkiminen

4. Linnun hankkiminen

Et välttämättä löydä haluamasi lajin edustajaa helposti: joskus voit joutua odottamaan vuosiakin, jotta löytäisit hyvän yksilön. Joitain lajeja löytyy helposti, mutta hyvän kasvattajan löytäminen ei välttämättä ole helppoa, sillä kasvatustoimintaan mahtuu ihmisiä laidasta laitaan. Tämä luku auttaa sinua löytämään eettisesti toimivan kasvattajan tai myyjän, jolta saat suurimmalla todennäköisyydellä ongelmattoman linnun.

Joskus voi tehdä mieli oikoa kulmia. Ehkä haluamaasi lajia ei löydy helposti vastuullisesti toimivalta kasvattajalta tai jokin taho myy lintuaan selvästi halvemmalla kuin toiset. Saatat ajatella, että hankit linnun tältä henkilöltä, etkä ole enää häneen yhteydessä. Eettisesti toimivalta myyjältä ostettu lintu on kuitenkin hintansa ja vaivansa arvoinen.

Yhteen myyjään ei kannata luottaa ainoana tietolähteenä. Jos kyseinen henkilö on ainoa kontaktisi lemmikkilintumaailmaan ja jos et hae tietoa muualta, on helppo ”lumoutua” hyvin asiansa esittävän myyjän kommenteista ja neuvoista. Vastuuntuntoinen kasvattaja ei loukkaannu, jos haet tietoa jostain muualtakin vaan luultavasti arvostaa oma-aloitteisuuttasi.

Miksi ostaa lintu hyvältä myyjältä?

On kaksi painavaa syytä, miksi lintu kannattaa ostaa hyvästä paikasta: saat itse suuremmalla todennäköisyydellä hyväkuntoisen linnun sekä tuet omalta osaltasi eettistä lemmikkilintu­harrastusta Suomessa, vieden samalla pohjaa epäeettiseltä toiminnalta.

Ostamalla eläimen epäeettisesti toimivalta myyjältä tuet tämän toimintaa. Älä siis tee niin.

Seuraava lista esittelee joitain näkökulmia siitä, mitä vastuuntuntoinen myyjä voi tarjota sinulle:

 • Saat suurella todennäköisyydellä terveen linnun, etkä esimerkiksi huonokuntoista yksilöä, joka voi kuolla nopeasti uudessa kodissaan.
 • Jos lintu kuolee nopeasti uudessa kodissaan, pystyt sopimaan asiat hyvässä yhteis­ymmärryksessä, eikä asiaa tarvitse käsitellä esimerkiksi oikeudessa.
 • Poikanen saa mahdollisimman hyvän alun elämäänsä uudessa kodissa, eikä sen kanssa ilmene esimerkiksi käyttäytymisongelmia, joita tulee vastaan huonoista oloista tulleilla linnuilla.
 • Saat kasvattajalta ajan tasalla olevaa tietoa lintusi hoidosta ja hyvinvointiin ­vaikuttavista asioista, etkä vanhaa tietoa.

Joskus voi käydä tuuri ja hämärästi toimivalta taholta saa terveen lemmikkipapukaijan. Tällöin olet kuitenkin juuri edistänyt epäeettistä harrastusta Suomessa: maksamasi hinnan ansiosta kyseinen myyjä pystyy jatkamaan toimintaansa entistä paremmin. Eläintä ei koskaan pidä ostaa säälistä, sillä tätä seuraa yleensä vain uusi eläin yhtä huonoihin oloihin.

Älä tule huijatuksi tai osta luonnosta pyydettyä lintua

Olet ehkä nähnyt Internetin kauppapaikoissa huonolla suomella kirjoitetun ilmoituksen, jossa myydään kallista lintua murto-osalla sen tavallisesta hinnasta. Yleensä nämä linnut ovat ­ilmoituksen mukaan ”kilttejä, kesyjä ja hyvin koulutettuja”. Lähes varmasti kyseessä on huijaus, jolla menettää rahansa. Näitä ei siis kannata edes noteerata.

Jos tämän kautta saisi linnun, olisi se suurella todennäköisyydellä luonnosta suoraan pyydetty yksilö. Tällöin kyseessä on kasvattajan valintaakin merkittävämpi eettinen valinta ja tällaisesta linnusta voit saada vielä ongelmallisemman. Papukaijojen luonnosta pyydystäminen ja lemmikiksi myyminen uhkaa monien lajien olemassaoloa. Luonnosta pyydystäminen lemmikkikaupan vuoksi on merkittävä uhka esimerkiksi harmaapapukaijalle ja monille muille lajeille. Tällaista lintua ei missään tapauksessa pidä ostaa! Luonnosta pyydettyjen lintujen maahantuonti on nykyisin EU:n alueella kiellettyä. Tästä huolimatta on mahdollista törmätä salakuljetettuihin lintuihin. Salakuljetuksessa ei myöskään välitetä eläimen hyvinvoinnista, vaan niitä kuljetetaan äärimmäisen huonoissa oloissa niin, että jokaista elossa säilynyttä yksilöä kohti kuolee useita.

Luonnosta pyydystä­minen lemmikkikauppaa varten on uhka monien lajien olemassaololle.

Eräässä laajassa harmaapapukaijoilla tehdyssä tutkimuksessa 1 taas havaittiin luonnossa pyydetyillä linnuilla omanlaisia käyttäytymisongelmia verrattuna vankeudessa syntyneisiin. Voikin olettaa, että luonnossa elämään tottuneen eläimen on huomattavasti vaikeampi sopeutua elämään ihmisen luona. Toisaalta taas poikasen kaappaaminen pesästä häiritsee herkkää kehittymis­vaihetta ja on omiaan aiheuttamaan vakaviakin ongelmia.

Pidä huoli, että paperit ovat kunnossa

Olet innoissasi hakemassa uutta lemmikkiäsi, joten linnun saatuasi haluat päästä vain mahdollisimman nopeasti kotiin. Paperit on helppo unohtaa kokonaan, tai ehkä myyjä lupaa lähettää ne perässä. Suomestakin löytyy useita tapauksia, joissa paperit eivät ole koskaan päätyneet myyjältä ostajalle, kun ne on ”vahingossa” unohdettu.

Vaadi, että saat linnun mukana tulevat paperit mukaasi heti. On tapauksia, jolloin ostaja ei ole saanut alkuperäistodistusta koskaan, vaikka se luvattiin lähettää perästä.

Pidä huoli, että saat lintusi mukana tarpeelliset asiakirjat. Syntymätodistuksesta tai alkuperäistodistuksesta tulisi löytyä ainakin alla olevat tiedot.

 • Lajin nimi (suomeksi, englanniksi ja tieteellinen nimi)
 • Alkuperä (syntymäpaikka ja –aika)
 • Yksilöllinen tunnistetieto (umpirenkaan tai sirun numero)
 • Sukupuoli (sekä tieto mahdollisesta DNA-testistä)
 • Muut tunnistemerkit
 • Kasvattajan, myyjän ja ostajan yhteystiedot
 • Myynnin päivämäärä ja paikka
 • Allekirjoitukset

Myyjällä ei ole mitään syytä kieltäytyä tarjoamasta todistusta. Myytävästä linnusta kannattaa tehdä myös kauppakirja, josta löytyy ainakin kaupan osapuolet, kaupan kohde, kaupan ehdot sekä maksuehdot. Kannattaa myös sopia kirjallisesti, mitä tapahtuu, jos lintu kuolee uudessa kodissaan nopeasti ostajasta riippumattomasta syystä, kuten synnynnäiseen terveydelliseen ongelmaan.

CITES-sopimus

CITES-sopimuksen tarkoituksena on suojata eläinkaupan uhkaamia luonnonvaraisia lajeja ja varmistaa, etteivät myynnissä olevat linnut ole luonnosta pyydettyjä. Luonnosta pyytäminen ja lemmikiksi myyminen on merkittävä uhka monille lajeille, joten tästä asiasta ei tulisi tinkiä.

Myös CITES II -liitteen lajin myyminen ilman alkuperäistodistusta on ympäristölain rikkomus.

Valtaosa Suomessakin myytävistä papukaijalajeista kuuluu tämän sopimuksen piiriin. Tiukimmin säädellään CITES-liitteen I (EU-liite A) lajeja, joihin lukeutuvat myös monet papukaijalinnut. Näiden lajien myynti on luvanvaraista ja ilman lupaa myyminen on luonnonsuojelulain rikkomus. CITES-liitteen II (EU-liite B) lajeja voi myydä hieman vapaammin, mutta niidenkin mukaan pitää antaa ainakin alkuperäis- tai syntymätodistus.

Kaikki papukaijalinnut, lukuun ottamatta neitokakadua, undulaattia, ruusukaijasta ja kauluskaijaa, kuuluvat joko CITES-liitteeseen I tai II. Myöskään CITES I -lajit uudenseelanninviherkaija (Cyanoramphus novaezelandiae) ja huppuparatiisikaija (Psephotus dissimilis) eivät vaadi todistusta, mutta näidenkin mukaan pitää antaa syntymätodistus.

Puna-arat

Puna-ara on CITES I -laji. Tällaisen eläimen myyminen vaatii EU-viranomaisen luvan. Suomessa lupia myöntää Suomen ympäristökeskus.

Mistä ostaisin papukaijani?

Voit ostaa papukaijasi poikasena tai hieman vanhempana lintuna. Ohessa on listattuna muutamia yleisimpiä tapoja ostaa lintu, sekä niihin liittyviä huomioita.

Eläinkauppa

Eettisesti toimivassa eläinkaupassa myydään yleensä vain pieniä papukaijoja, sekä mahdollisesti tilataan ostajan pyynnöstä isoja lajeja esimerkiksi ulkomaisilta kasvattajilta. Näitä isoja papukaijoja ei kuitenkaan pitäisi myydä ”hyllyltä” – et löydä eläinkaupasta kissoja tai koiriakaan.

Et löydä koiraa tai kissaakaan myynnistä eläinkaupasta, joten miksi löytäisit sieltä ison papukaijan? Kyseessä on monesti vielä paljon herkempi lemmikki.

Eläinkaupassa olevilla linnuilla on oltava hyvät olot, kuten riittävästi tilaa, ruokaa, vettä sekä virikkeitä. Eläinkaupalla on myös oltava käsitys siitä, mistä heidän myymänsä linnut tulevat. Erityisen tarkkana pitää olla ulkomailta tuotujen harvinaisten lintujen kohdalla, jotta varmistutaan, että ne tulevat eettisesti toimivilta kasvattajilta, eivätkä esimerkiksi ole luonnosta pyydettyjä.

Jos ostat lintusi eläinkaupasta, kannattaa varautua siihen, että sen kesyyntyminen voi viedä hieman kauemmin. Sen ainoa kontakti ihmiseen on yleensä pyydystäminen kuljettamista varten, joten se voi jossain määrin jopa pelätä ihmisiä. Tällainenkin lintu voi kuitenkin kesyyntyä hyvin, varsinkaan jos sitä ei ole käsitelty kohtuuttoman kovakouraisesti.

Pesittäjä ja kasvattaja

Suomessa ei ole olemassa virallista määritelmää kasvattajalle, mutta kasvattajaksi mielletään yleensä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti lintujaan pesittävä henkilö, jolla on jo pitkä kokemus ja paljon tietoa. Valitettavasti joskus tulee vastaan ihmisiä, jotka kutsuvat itseään kasvattajaksi ilman kokemusta, jolloin ihmisen itselleen antama titteli ei välttämättä tarkoita mitään.

Vastuulliselta pesittäjältä tai kasvattajalta voit saada terveen ja mahdollisesti jo jonkin verran ihmiseen luottavan poikasen. Etuna on myös se, että linnun taustat ovat tiedossa. Monesti hyvän kasvattajan linnut maksavat hieman enemmän ja niitä saattaa joutua odottamaan kauemmin, mutta yleensä ne ovat sen arvoisia.

Ulkomailta tuominen

Useita Suomesta lemmikkeinä löytyviä lajeja ei löydy Suomesta myynnistä, jolloin tällaisen linnun voi joutua tuomaan ulkomailta. Tällöin edessä on mahdollisesti erilaisia byrokratian kiemuroita, karanteenia ja muutenkin enemmän valmistelua. Jos kuitenkin haluat tietyn lajin edustajan, jota Suomessa ei ole tarjolla, voi tämä olla ainoa vaihtoehto. Jos harkitset linnun tuomista ulkomailta, kannattaa pyrkiä etsimään joku, jolla on asiasta kokemusta ja joka pystyy neuvomaan sinua paremmin edessä olevista haasteista.

Kovin kaukaa lintua ei välttämättä tarvitse lähteä hakemaan. Esimerkiksi Ruotsissa valikoima on jo huomattavasti laajempi ja Saksasta eri lajeja löytyy vielä paremmin. Monet kasvattajat eivät kuitenkaan osaa englantia, joten saatat tarvita avuksi jonkun paikallista kieltä puhuvan.

”Käytetyt” linnut

Uutta kotia etsiviä papukaijoja on myynnissä käytännössä jatkuvasti. Voitkin löytää helposti muutaman vuoden vanhan linnun, josta omistaja joutuu luopumaan elämäntilanteen muutoksen tai esimerkiksi puhjenneen allergia takia. Jos lintua on kohdeltu hyvin, saat tällaisesta linnusta hyvän lemmikin. Kannattaakin seurata esimerkiksi yhdistysten keskustelupalstojen myynti­osioita tämän varalta. Erityisesti pari vuotta vanhoja neitokakaduja on usein myynnissä.

Esimerkiksi kaksi vuotta vanhalla neitokakadulla voi olla vielä reilusti yli vuosikymmen elämää edessä.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:llä on olemassa myös sijoitusrinki, joka etsii uusia koteja yhdistyksen piiriin tulleille ”sijoituslinnuille”. Näiden kotien tietotaito tarkastetaan hieman tarkemmin, sillä sijoituslinnuissa voi olla myös huonoista oloista tulleita, enemmän osaamista vaativia lintuja.

Miten voit tunnistaa hyvän myyjän?

Hyvän ja eettisesti toimivan myyjän tunnistaminen voi olla joskus vaikeaa. Tämä kuitenkin voidaan kiteyttää seuraavaan: Vastuuntuntoista myyjää kiinnostaa ennen kaikkea lintujen hyvinvointi. Tämä koskee sekä myytäviä että kasvattajan omia lintuja. Häntä kiinnostaa tarjota omille linnuilleen mahdollisimman hyvät olot ja tarjota myymille linnuilleen mahdollisimman hyvä alku uuteen elämään. Hän haluaa myös myydä lintunsa varmasti hyvään kotiin.

Eettisesti toimiva myyjä…

…huomioi lintujen hyvinvoinnin.

Myyjän lintujen tilojen sekä lintujen kohtelun on oltava kunnossa. Suurikaan määrä lintuja ei ole tekosyy tarjota linnuille riittämättömiä olosuhteita. Tärkeää on, että tilat ovat riittävän suuret, lintuja kohdellaan hyvin aiheuttamatta niille tarpeetonta stressiä ja niillä on laadukas ruokavalio sekä riittävästi virikkeitä. Myyjä myös päivittää tietämystään aktiivisesti ja soveltaa sitä käytäntöön.

Liian raju kohtelu (mm. lintujen tarpeeton pyydystäminen ja pitäminen kiinni tai häkkien hakkaaminen lintujen hiljentämiseksi) aiheuttaa tarpeetonta stressiä linnuille. Lisäksi se voi opettaa myös myytävät linnut pelkäämään ihmistä entistä enemmän, mikä tuo lisää haasteita.

Eettisesti toimivaa myyjää kiinnostaa myös varmistaa, että hänen kasvattinsa pääsevät mahdollisimman hyviin oloihin. Hän siis saattaa kysellä sinulta paljonkin varmistaakseen, että sinulla on hyvä asenne ja riittävästi tietoa. Ennemmin kannattaa huolestua, jos myyjää ei vaikuta kiinnostavan, millaiseen kotiin hänen myymänsä linnut päätyvät.

…ei käsinruoki poikasia automaattisesti.

Poikasen käsinruokinta on ollut aikaisemmin yleinen tapa ”kesyttää” poikanen. Sen ottaminen emojen luota ihmisen hoidettavaksi on luonut näennäisesti kesyn linnun, joka on ollut heti käsiteltävissä sen tultua uuteen kotiin. Todellisuudessa käsinruokinta luo voimakkaan leimautumisen ihmiseen ja on haitallista linnun hyvinvoinnin kannalta 2. Se esimerkiksi herkistää stressiä aiheuttaville tilanteille pesimisviettiin liittyen.

Käsinruokinnan ongelmia:

 • Lintu leimautuu ihmiseen seksuaalisesti, luoden sille herkemmin tarpeen pesiä. Koska tämä ei ole mahdollista, tilanne aiheuttaa paljon stressiä.
 • Puolisoksi valitun ihmisen katoaminen työpäivien ajaksi voi aiheuttaa eroahdistusta ja tämän kautta stressiä.
 • Krooninen stressi aiheuttaa jopa fyysisiä terveysongelmia sekä käyttäytymisongelmia, kuten höyhenten nyppimistä.
 • Käsinruokitut papukaijat voivat käyttäytyä herkemmin aggressiivisesti ihmisiä kohtaan tultuaan sukukypsiksi, sillä ne kokevat ihmiset kilpailijoina.
 • Käsinruokitut papukaijat eivät välttämättä tule hyvin toimeen muiden papukaijojen kanssa, sillä ne eivät ymmärrä olevansa papukaijoja.

Käsinruokittu lintu tarvitsee myös monesti enemmän osaamista omistajaltaan, vaikka lintu vaikuttaisikin alkuun helpolta. Nykyisin käsinruokintaa suositellaan käytettävän vain poikasen hengen pelastamiseksi eikä kasvattajan pitäisi käsinruokkia poikasiaan automaattisesti. Käsinruokinta ei myöskään ole tarpeen, jos haluat kesyn ja ihmiseen luottavan lemmikin. Tärkeintä on se, miten itse kohtelet lintuasi.

Käsinruokintaa ei ­nykytiedon valossa suositella käytettävän, ellei se ole tarpeen poikasen hengen pelastamiseksi. Kesyn lemmikin saa ilmankin sitä.

Jos käsinruokinta kuitenkin on tarpeen, on kasvattajan tehtävä se loppuun asti. Hänen ei koskaan tule edes ehdottaa poikasen luovuttamista käsinruokittavaksi uudelle omistajalle, sillä tämä vaarantaa poikasen hengen ja johtaa entistä ongelmallisempaan leimautumiseen.

…luovuttaa lentokykyisen ja täysin vieroittuneen poikasen.

Myyjällä ei koskaan saa olla niin kiire päästä eroon poikasesta, että hän luovuttaisi sen liian aikaisin. Keskustelufoorumeillakin on usein ollut kyselyjä, miksi poikanen käyttäytyy oudosti. Vastaus on usein se, että poikanen on luovutettu liian aikaisin. Poikasen kannattaa antaa olla emojen ja lajitoverien seurassa jopa hieman kauemmin, kuin perinteisesti on suositeltu. Ei ole olemassa ”liian vanhaa” poikasta.

Esimerkiksi kultaposkiamatsoneille on suositeltu luovutusikä ollut aikaisemmin 3-4 kuukautta. Eräs suomalainen kasvattaja kuitenkin luovuttaa poikasensa aikaisintaan viiden kuukauden ikäisinä, sillä ne oppivat vanhemmiltaan asioita senkin jälkeen, kun alkavat ruokailla itsenäisesti. Luonnossa kultaposkiamatsonit voivat viettää vanhempiensa seurassa pisimmillään jopa vuoden.

Myytävän papukaijan, varsinkaan poikasen, siipisulkien typistämiseen ei ole olemassa mitään hyvää syytä.

Myytävältä linnulta ei myöskään tule koskaan typistää siipisulkia. Poikasen kehittymiselle lentämään oppiminen on erityisen tärkeää. Eettisesti toimiva kasvattaja ei koskaan ehdota sinulle tätä, eikä suostu typistämään lintunsa lentosulkia pyydettäessäkään.

Amatsoni lentämässä

Lentokyky on papukaijalle tärkeä asia. Ei ole mitään syytä viedä siltä mahdollisuutta lentää typistämällä siipisulkia.

…toimii läpinäkyvästi.

Sinulla on oikeus saada riittävästi tietoa linnusta, jota olet ostamassa. Varsinkin, jos et tunne myyjää, olisi hyvä saada nähdä lintu ennen sen maksamista. Vaadi ainakin laadukkaita kuvia sekä pyri saamaan tietoa luotettavan kolmannen osapuolen kautta. Halutessasi voit myös päästä näkemään myyjän kasvatustilat sekä tulevan poikasesi emot, kunhan et häiritse pesintää.

Varmista, että myytävä lintu on oikeasti se, miksi sitä väitetään. Jos olet jostain ominaisuudesta yhtään epävarma, kannattaa kysyä kokeneemmalta harrastajalta.

Saat myös totuudenmukaista tietoa linnusta, jota olet ostamassa, eikä ominaisuuksia esimerkiksi liioitella tai mainosteta jonain muuna, mitä ne ovat. Suomessa on muun muassa myyty neitokakaduja platina-värityksenä, joka on harvinainen värimuunnos eikä sitä pitäisi olla Australian ulkopuolella myynnissä, sillä sieltä ei ole pitkään aikaan saanut viedä lintuja. Nämä ovat paljastuneet myöhemmin tavallisemmaksi – ja näin ollen halvemmaksi – värimuunnokseksi.

Myös linnun sukupuoli voi aiheuttaa epäselvyyttä. Joiltain lajeilta voi joskus tietää sukupuolen ilman DNA-testiä (esimerkiksi riittävän vanhasta neitokakadusta tai aikaisemmin mahdollisesti sen värityksen perusteella, jos jokin väri periytyy vain toiselle sukupuolelle), mutta jotkut kaupat ja jopa pesittäjät ovat saattaneet väittää sukupuolta varmaksi virheellisesti. Usein DNA-testi on ainoa tapa varmistua sukupuolesta ja esimerkiksi myyjän arvaus pohjautuen linnun käytökseen ei vielä takaa mitään. Vain harvan lajin sukupuolesta voi olla varma ilman DNA-testiä; yksi tällainen on avoparikaija, jonka koiraat ovat vihreitä ja naaraat punaisia.

Hyvältä myyjältä saat tarvittavat paperit ja hänen mahdollisesti tarvitsemansa luvat ovat kunnossa. Häneltä saat myös suoria vastauksia, et epämääräisiä ja ympäripyöreitä kiertelyitä tai välttelyä.

…pystyy opastamaan myös sinua.

Viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa saatavilla olevan lemmikkilintuharrastukseen liittyvän tiedon määrä on lisääntynyt merkittävästi. On tärkeää, että myös lintujen myyjät ovat selvillä siitä, miten linnuille voidaan tarjota lemmikkinä olosuhteet, jossa ne voivat hyvin. Myyjä saattaa olla ostajan ainoa kontakti lintumaailmaan, joten myyjän tietoihin tulisi voida luottaa.

Papukaijojen käsittelyssä ja kouluttamisessa on siirrytty yhä pidemmälle siihen suuntaan, että niitä pystytään arvostamaan villieläiminä, eikä niille tuoteta stressiä liian rajulla käsittelyllä. Esimerkiksi oletukset siitä, että papukaijalla olisi tarve dominoida ihmistä ja nousta parvi­hierarkiassa tämän yläpuolelle, ovat joutaneet romukoppaan, joten asiansa tuntevalta kasvatta­jaltakaan et tällaista kuule.

…toimii suunnitelmallisesti.

Pesittäjiltä ja kasvattajilta vaaditaan suunnitelmallisuutta toiminnassa. Muuten riskinä on, että hän päätyy pesittämään tarkoitusta varten sopimattomia lintuja, tai toisaalta kerää suuren määrän lintuja lyhyessä ajassa ja joutuu sitten luopumaan näistä yhtä nopeasti.

On tärkeää pesittää terveitä ja vanhemmiksi sopivia lintuja. Tiedetysti paljon nyppivät tai aggressiiviset emot vaarantavat jopa poikasten hengen ja suurella todennäköisyydellä poikaset ­joudutaan ottamaan nuorena käsinruokintaan. Toisaalta huonokuntoiset vanhemmat saavat suuremmalla todennäköisyydellä myös huonokuntoisia poikasia.

Ostamalla lintusi vastuuntuntoisesti toimivalta myyjältä sinulla on parhaat mahdollisuudet saada terve lintu, jonka kanssa harrastuksen aloittaminen on mukavaa. Joskus myyjän löytä­minen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä Suomessa kasvatetaan suhteellisen harvoja lajeja. Huomioi seuraavat asiat valitessasi myyjää:

 • Myyjä kohtelee lintujaan hyvin ja tarjoaa niille hyvät olot.
 • Myyjä on rehellinen ja luotettava sekä tietää asioista riittävästi.
 • Poikasia myyvä henkilö tarjoaa poikasille mahdollisimman hyvän alun elämää varten.
 • Myyjällä on riittävästi tietoa, jotta hän pystyy opastamaan sinut harrastuksessa alkuun.

Linnun lisäksi tarvitset myös kaikki tarpeelliset tarvikkeet, jotka on hyvä olla valmiina hyvissä ajoin ennen linnun hankkimista. Näitä tarvikkeita esitellään seuraavassa luvussa.

Lisätietoa luvun aiheisiin liittyen

Luvun lähteet

 1. Rachel Schmid, Marcus Georg Doherr, Andreas Steiger: The influence of the breeding method on the behaviour of adult African grey parrots (Psittacus erithacus); 2005; Applied Animal Behaviour Science
 2. Fox, Rebecca: Hand-Rearing: Behavioral Impacts and Implications for Captive parrot Welfare; 2006; Manual of Parrot Behavior (Blackwell Publishing)