Tarkistuslista avuksi kasvattajan/linnun myyjän valintaan

Teksti:

Tarkistuslista avuksi kasvattajan/linnun myyjän valintaan

Teksti:

Varsinkin aloittelevan lintuharrastajan voi olla vaikeaa päätellä, toimiiko lintua myyvä taho eettisesti. Tämän listan on tarkoitus antaa hieman paremmat lähtökohdat lintua ostavalle henkilölle arvioida tällaista tahoa.

Syitä valita eettisesti toimiva kasvattaja/myyjä on useita. Tärkein näkökulma lintua ostavan henkilön kannalta on se, että näin pystyy välttämään monia erilaisia ongelmia, jotka pahimmillaan johtavat jopa poikasen tai uuden linnun kuolemaan uudessa kodissa. Ja toisaalta vaikka sattuisi saamaan terveen linnun, tällaiselta taholta ostamalla tuet epäeettistä toimintaa ja annat sille paremmat mahdollisuudet menestyä myös jatkossa.

Lista ei sisällä asioita, jotka liittyvät yksittäisen linnun kunnon arvioimiseen. Se ei siis koske esimerkiksi tilannetta, jossa yksityinen henkilö myy lemmikkinään olevaa lintua syystä tai toisesta. Tarkastuslista on tarkoitettu auttamaan säännöllisesti lintuja myyvän tahon arvioinnissa, myi tämä taho itse pesittämiään poikasia tai esimerkiksi ulkomailta tuotuja lintuja.

Huomioimisen arvoista on myös se, että selkeyden ja luettavuuden vuoksi puhun lintuja pesittävästä tahosta kasvattajana. Kaikki pesittäjät eivät ole kasvattajia, vaikka tälle ei virallista määritelmää olekaan; kasvattajaksi yleensä mielletään pidempään pesittämistä tehnyt henkilö, jonka kasvatustoiminta on säännöllistä ja suunnitelmallista.

Myyvän tahon toiminta

Tämän kategorian asiat keskittyvät lintuja myyvän tai kasvattavan tahon toimintaan yleisemmällä tasolla. Osa asioista vaikuttaa siihen, millaisen linnun voit itse saada, mutta kaikki kertovat vähintään myyvän tahon toiminnan eettisyydestä.

Myyjät luona olevat linnut ovat hyvässä kunnossa Vaikka kasvattajalla/myyjällä olisi paljon lintuja, niistä on pidettävä hyvä huoli. Riittämätön hoito näkyy esimerkiksi rähjäisenä sulkapukuna. Kaikki perushoito pitää silti suorittaa, kuten tarjota hyvä ruokavalio, riittävästi virikkeitä ja liikuntaa sekä riittävä suihkuttelu / kylpymahdollisuus.

Tosin joskus rähjäinen sulkapuku voi tarkoittaa myös sulkasatoa, mutta tällöinkään kaikkien lintujen ei tulisi jatkuvasti näyttää rähjäisiltä.

Myyjän luona olevia lintuja kohdellaan hyvin Lintujen kohtuuttoman kova kohtelu, kuten fyysinen rankaisu, häkkien hakkaaminen (esimerkiksi hiljentämiseksi) tai muu vastaava tarpeeton kovien otteiden käyttö lisää stressiä ja johtaa muutenkin lintujen hyvinvoinnin heikkenemiseen.

Jos emot pelkäävät ihmistä tällaisen kohtelun seurauksena, voivat poikasetkin oppia suhtautumaan ihmiseen varauksellisemmin, tehden niiden kesyttämisestä vaikeampaa.

Myyjän tilat ovat riittävät ja hyvässä kunnossa Suurikaan määrä lintuja ei oikeuta siihen, ettei tilat olisi riittävät ja niitä pidettäisi kunnossa, vaan kasvattajalla on samat vaatimukset näiden suhteen kuin lemmikin pitäjällä.

Häkkien on oltava riittävät, samoin häkkien ulkopuoliset tilat, joihin lintujen tulisi päästä lentelemään. Tilat on myös pystyttävä pitämään siistinä.

Poikkeuksena voi olla lyhytaikainen majoitus, esimerkiksi ostajalle tilatun tai kasvattajalta lähtöä odottavan linnun kohdalla, joka jatkaa matkaa nopeasti.

Tuontilinnut ovat karanteenissa erikseen Tuontilinnut tulee pitää riittävän kauan erillään muista linnuista, jotta varmistetaan, ettei niillä ole sairauksia, jotka voisivat lähteä leviämään suomalaisten lemmikkilintujen keskuuteen.

Myös ihmiset tulisi pitää erillään karanteenissa olevista linnuista karanteenin ajan.

Myyjää kiinnostaa, millaiseen kotiin lintu päätyy Loppukädessä vain myyjä voi vaikuttaa siihen, millaiseen kotiin hänen myymänsä lintu päätyy. Uudessa kodissa tulisi olla riittävästi tietoa ja tarpeelliset tilat ja tarvikkeet, jotta siellä voidaan taata linnulle hyvät olot.

Olisikin suotavaa, että myyjää kiinnostaa, millaiseen kotiin hänen lintunsa päätyvät ja pyrkii varmistamaan, että ostajalla on asiat kunnossa.

Myyjän tiedot ovat riittävät ja ajantasalla toimintaa varten Varsinkin lintujen pesittämienen vaatii enemmän tietoa, kuin niiden pitäminen lemmikkinä. Kasvattajan tulisikin pyrkiä pysymään kärryillä siitä, mitä uutta tietoa harrastukseen liittyen on saatavilla. Samoin aloittelevan pesittäjän tulisi perehtyä aihepiiriin riittävän syvällisesti ennen toiminnan aloittamista.

Myös muita lintuja myyvän tahon pitää olla perillä näiden eläimien pitovaatimuksista, jotta pystyy pitämään niistä riittävän hyvän huolen.

Saat tarvittaessa ajantasaista tietoa ostamasi linnun hoidosta Myyjän tulisi pystyä tarvittaessa tarjoamaan sinulle riittävästi tietoa kyseisen lintulajin pitämisestä lemmikkinä sekä sen hoidosta. Tiedon tulisi olla myös ajantasalla.
Myyjän toiminta on suunnitelmallista Varsinkin kasvattamisen kohdalla toiminnan pitäisi olla riittävän suunnitelmallista. Muuten riskinä on, että lintuja kertyy suuret määrät ja niitä myydään usein ostamisen jälkeen heti uuteen kotiin, koska ne eivät sopineetkaan kasvattajalle.

Jatkuva lintujen myyminen edes-takaisin aiheuttaa niille tarpeetonta stressiä, joka pystyttäisiin välttämään kärsivällisyydellä ja suunnitelmallisuudella. Onkin epäilyttävää, jos kasvattaja on jatkuvasti myymässä pesityslintujaan ja ostamassa jotain tilalle.

Myytävän linnun emot

Pesitettävät linnut, niiden kunto ja valinta kertovat niitä pesittävän tahon toiminnasta jotain sekä voivat kertoa siitä, millaisia jälkeläisiä niiltä voi odottaa.

Emot soveltuvat pesittämistä varten Pesitettävien lintujen tulisi olla sellaisia yksilöitä, että niitä kannattaa pesittää, esimerkiksi emot eivät saa olla liian läheistä sukua. Esimerkiksi neitokakadujen kohdalla on useita ominaisuuksia, joihin kasvattajat pyrkivät ja jotka kertovat terveestä linnusta. On olemassa myös tiettyjä väriyhdistelmiä, joita ei tulisi pesittää keskenään.

Pesitettävien lintujen tulisi myös pysty huolehtimaan poikasistaan. Esimerkiksi liian aggressiivisesti käyttäytyvien lintujen pesittäminen voi olla riskialtista.

Emoja on soveliasta pesittää sillä hetkellä Emojen on oltava riittävän hyvässä kunnossa pesitystä varten, sillä pesiminen on yleensä rankkaa. Lintujen tulisi olla fyysisesti kunnossa, niiden tulisi olla jo kotiutuneita (vasta hankittuja lintuja ei pidä pesittää, sillä muutto aiheuttaa stressiä) sekä riittävän vanhoja, jotta ne pystyvät hoitamaan poikaset kunnolla.
Saat halutessasi riittävästi tietoa emoista Kasvattajan tulisi pystyä tarvittaessa tarjoamaan riittävästi tietoa pesittämistään linnuista sekä mahdollisesti päästää sinut näkemään ne (tietenkin pitäen huolen, ettei pesiminen häiriinny). Joidenkin harvinaisempien lajien kohdalla tämä voi toimia myös jonkinlaisena takuuna siitä, että kasvattaja todellisuudessa omistaa pesivän parin eivätkä poikaset ole salakuljetettuja.
Myyjä tai maahantuoja tietää linnun taustoista riittävästi Lintuja maahantuovan tahon pitäisi tietää riittävästi niiden taustoista. Tärkeintä on varmistua siitä, ettei kyseessä ole luonnosta pyydetty ja salakuljetettu yksilö. Taustoista tietäminen auttaa myös varmistamaan, että kyseessä on terve yksilö ja myytäessä mahdollisesti pesittämistä varten voi tietää, sopiiko se tätä varten sekä saa mahdollisesti tiedon kyseisen linnun emoista, jotta välttyisi sukulaisten pesittämiseltä.

Ostamasi poikanen / lintu

Asioita, jotka antavat osamallesi linnulle mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään uudessa kodissa.

Poikasta ei käsinruokita automaattisesti Poikanen saa parhaan alun elämäänsä, kun se saa viettää herkimmän kasvuvaiheen emojen ja sisarusten kanssa. Poikasta ei tulisikaan käsinruokkia automaattisesti vain kesyttämistä varten, vaan käsinruokintaan tulisi turvautua vain, jos poikasen hyvinvointi sitä vaatii.

Käsinruokinnalla on havaittu olevan paljon haittoja eläimen kannalta, joten sitä ei suositella käytettävän. Emojen ruokkimasta poikasesta voi saada hyvän ja luottavaisen lemmikin.

Jos käsinruokinta on välttämätöntä, poikasten tulisi saada mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon kontaktia lajitovereihin, jotta ne oppisivat itselleen tärkeitä käyttäytymismalleja.

Poikasta ei luovuteta käsinruokintaan uudelle omistajalle Jos poikanen pitää käsinruokkia, on kasvattajan tehtävä se itse siihen asti, kunnes poikanen on täysin vieroittunut. Kokemattoman henkilön käsinruokinta vaarantaa poikasen hengen sekä uuden omistajan tekemänä se yleensä johtaa entistä voimakkaampaan ja ongelmallisempaan leimautumiseen. Kasvattajalla ei saa olla niin kiirei poikasesta eroon, että riskeeraisi sen hengen.
Poikanen luovutetaan riittävän vanhana ja vierottuneena Poikasta ei tule luovuttaa uuteen kotiin liian aikaisin, vaan sen tulee olla täysin vieroittunut. Kannattaakin varmistaa muista lähteistä lajille sopiva ikä, jos asia yhtään epäilyttää.

Ei ole mitään haittaa, vaikka poikanen olisikin kasvattajansa luona hieman kauemmin, kuin perinteisesti neuvottu luovutusikä on; se voi silti oppia luottamaan uuteen omistajaansa. Mutta vieroittumattoman poikasen kanssa vastaan tulee usein erilaisia ongelmia eikä se ole poikasen hyvinvoinnin kannalta hyvä asia.

Lintu luovutetaan lentokykyisenä Joskus (ja joissain maissa nykyäänkin) on ollut tapana typistää papukaijan siipisulat, jotta se ei pystyisi lentämään. Tätä on perusteltu mm. turvallisuuskysymyksillä.

Linnulle hyvinvoinnille sen luonnollisen liikkumistavan viemisestä on vain haittaa, sillä se vie siltä luonnollisen tavan paeta ahdistavaa asiaa, tekee siitä ihmisestä riippuvaisen sekä poistaa tehokkaan liikuntamuodon, joka pitää sen kuntoa yllä. Ei olekaan mitään syytä typistää lemmikkilinnun siipisulkia, vaan turvallisuusasiat ja ulkoiluttaminen voidaan hoitaa muuten.

Lintua käsitellään varovasti ennen luovutusta Lintua ei tulisi käsitellä pakolla, ellei se ole aivan välttämätöntä, sillä lintu oppii tällaisen käsittelyn seurauksena pelkäämään ihmistä. Esimerkiksi väkisin kädelle ottamista tai valjaiden pukemista päälle pakolla lintu paikoillaan pitäen parempi vaihtoehto on, ettei myyjä käsittele lintua ollenkaan. Tällöin se ei ainakaan saa huonoja kokemuksia ihmisestä.

Jossain tilanteessa voi olla tarpeen ottaa poikanen kiinni, jotta sen saisi esim. matkahäkkiin, rengastettua tai sirutettua, mutta muuten myyjän tahon olisi hyvä pyrkiä tarjoamaan pelkästään positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta ihmisen kanssa. Tai jos tämä ei ole mahdollista, ei mitään kokemuksia.

Saat riittävästi tietoa linnusta ennen ostoa ”Älä osta sikaa säkissä.” Linnusta on saatava riittävästi tietoa ennen kuin ostat sen. Jos et pysty näkemään sitä itse ennen sen maksamista, pidä huoli, että saat riittävästi tietoa muita reittejä kautta, kuten esimerkiksi hyvälaatuisien kuvien kautta tai puolueettoman mielipiteen joltain luotettavalta kolmannelta osapuolelta.
Lintu on oikeasti sitä, miksi myyjä sitä mainostaa Varsinkin jos myyjä perustelee erityisen korkeaa hintaa joillain harvinaisilla ominaisuuksilla tai muuten pyrkii edistämään kauppojen syntymistä tällaisten asiaoiden avulla, kannattaa varmistaa, että linnulla oikeasti on nämä ominaisuudet tai ne ovat korkeamman hinnan arvoisia. Esimerkiksi neitokakadun kohdalla joitain harvinaisia ja kalliita värimuunnoksia on helppo sekoittaa toisiin, hieman tavallisempiin värimuunnoksiin. Tällöin yleensä kannattaa varmistaa asia joltain asiaan perehtyneeltä.

Sama pätee myös pesittämistä varten hankittaviin lintuihin: näiden tulisi olla oikeasti riittävän laadukkaita yksilöitä pesittämistä varten. Tosin jos hankit lintua pesittämistä varten, sinun tulisi itsekin tietää nämä ominaisuudet ja pystyä arvioimaan asiaa.

Linnun hinta ei ole suhteettoman matala tai korkea Suhteettoman korkea tai matala hinta voi olla merkki jostain ongelmasta. Erityisen matala hinta voi tarkoittaa, että myyjä haluaa syystä tai toisesta linnusta eroon mahdollisimman nopeasti. Toisaalta korkea hinta ilman perusteita voi olla merkki siitä, että myyjä pyrkii lypsämään rahaa.

Hinnan kohdalla kannattaa kuitenkin muistaa, että jotkin tahot myyvät lintuja hieman halvemmalla hyviin koteihin, sekä toisaalta jotkin tahot pitävät pyyntihintaa korkeana varmistaakseen, että kyselijät ovat oikeasti kiinnostuneita ja valmiita panostamaan harrastukseen.

Hinta ei ole siis ehdoton asia, mutta yllättävän korkean tai matalan hinnan kohdalla kannattaa varmistaa perustelu hinnalle.

Sopimusasiat ja paperit

Linnun ostaminen on lain silmissä tavaran kauppaa; joko kahden yksityishenkilön välinen sopimusasia tai kuluttajan ja elinkeinon harjoittajan välinen asia (jolloin kostajaa suojaa myös kuluttajansuojalaki). Riitatilanteessa epäselviä asioita joudutaan ratkomaan oikeudessa, jos yhteisymmärrykseen ei muuten päästä. Tästä syystä on tärkeää, että sovitut asiat löytyvät kirjallisina ja muutkin tarpeelliset asiakirjat ovat olemassa.

Kannattaa myös varmistaa, että saa tarpeelliset dokumentit heti mukaasi, sillä ne on helppo unohtaa, vahingossa tai tarkoituksella.

CITES I -liitteen lajeille on myyntilupa CITES-sopimuksen liitteen I lajien myynti tai muu kaupallinen hyödyntäminen EU:n alueella on luvanvaraista. Ilman lupaa myyminen on luonnonsuojelulain rikkomus.

Lisätietoa: www.ymparisto.fi/cites

Saat kasvattajalta syntymätodistuksen Syntymätodistus on tärkeä erityisesti, jos tulee vastaan jotain ongelmia, aiot pesittää lintujasi (voit varmistaa sukulaisssuhteet sen avulla), olet muuttamassa Suomen ulkopuolelle linnun kanssa tai olet myymässä lintuasi.

Syntymätodistys kannattaa siis pyytää aina vähintäänkin varmuudenvuoksi eikä kasvattajalla ole mitään syytä kieltäytyä tätä antamasta. Syntymätodistus kannattaa pyytää välittömästi kaupanteon yhteydessä, sillä se on helppo unohtaa, vahingossa tai tarkoituksella.

Pohjan syntymätodistusta varten löydät esimerkiksi Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sivuilta.

Saat maahantuojalta tai myyjältä alkuperätodistuksen Myös CITES II -liitteen linnuille tulee antaa mukaan alkuperäistodistus (jona myös syntymätodistus toimii). Siitä tulisi selvitä seuraavat asiat:

  • Nimi (suomeksi, englanniksi ja tieteellinen)
  • Alkuperä (syntymäpaikka ja -aika)
  • Yksilöllinen tunnistetieto
  • Sukupuoli (sekä tieto mahdollisesta dna-testistä)
  • Muut tunnistemerkit
  • Kasvattajan, myyjän ja ostajan tiedot
  • Myynnin päivämäärä ja paikka
  • Liitteenä ostokuitti

Lainaus Ympäristöministeriön CITES-sivuilta: ”Jos myyjä ei suostu alkuperätodistusta kirjoittamaan, eli osoittamaan myytävän eläimen olevan laillista alkuperää, ei eläintä kannata ostaa.” sekä ”Jos B- tai C-liitteen eläimellä ei ole alkuperätodistusta EU:n alueella matkustettaessa voivat viranomaiset ottaa eläimen haltuunsa.”

Kaikki papukaijalinnut kuuluvat joko CITES I/A tai II/B -liitteeseen, lukuunottamatta seuraavia lajeja: undulaatti, neitokakadu, ruusukaijanen ja kauluskaija. Näidenkin kohdalla kannattaa kuitenkin pyytää alkuperäis- tai syntymätodistus.

Teette myytävästä linnusta kirjallisen sopimuksen (kauppakirjan) Myytävästä linnusta kannattaa tehdä aina kauppakirja, josta selviää kaupan kohteen tiedot riittävän tarkasti, sekä muut kaupan ehdot, kuten maksutapa. Kauppakirja on tärkeää sekä ostajan että myyjän oikeusturvan kannalta.

Tämän lisäksi CITES-liitteiden alaisia lajeja myytäessä tulee ostajalle antaa kauppakirja mukaan.

Pohjan kauppakirjaa varten löydät esimerkiksi Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sivuilta.

Sovitte, mitä tehdä linnun kuollessa yllättäen uudessa kodissa Tämän kohdan pitäisi löytyä kauppakirjasta, mutta se on hyvä nostaa erikseen esille. Erityisesti tuontilintujen kohdalla (mutta myös kasvattajan itse pesittämien kohdalla) nousee tärkeäksi sopia siitä, mitä tehdä, jos lintu kuolee nopeasti uudessa kodissaan tilanteessa, jota ostaja ei aiheuttanut omalla toiminnallaan (kuten sairaus tai synnynnäinen vika).

Kohta on tärkeää olla kirjallisena ja siitä tulee selvitä myös myyjän vastuu, sillä muuten tilannetta voi joutua selvittämään oikeudessa.

Kirjoittaja:

Jarmo on Papukaija.fi-sivuston perustaja ja ylläpitäjä. Hän on Nurmijärvellä asuva lintuharrastaja, joka yrittää parhaansa mukaan auttaa suomalaisia lintuharrastajia jakamalla tietoa. Jarmo toimii tällä hetkellä myös Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n puheenjohtajana ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallituksessa.

Vastaa

Roskapostin esto *