Papukaijan koulutuksen perusteet

Tämä jokaisen lemmikkilintuharrastajan perusteos auttaa sinut alkuun luottamukseen perustuvan suhteen rakentamisessa lemmikkisi kanssa.

Tilaa kirja

Papukaijan koulutuksen perusteet -kirjan kansi

500 euroa

Lahjoitettu kirjan myynnistä Heinolan Lintutarhan Ystävät ry:lle (päivitetty 23.4.2015)

Papukaijan koulutuksen perusteet on laatuaan ensimmäinen kirja Suomessa. Siinä esitellään perustiedot, joiden avulla voi luoda luottamuksellisen suhteen lemmikkiinsä ja opettaa sille hyödyllisiä taitoja niin arkielämään kuin omaksi ja linnun iloksi. Kirjassa kerrataan papukaijojen perustarpeet ja lajityypilliset käyttäytymismuodot, joiden tuntemus ja huomioon ottaminen ovat onnistuneen koulutuksen ehdoton edellytys.

Kirjan on kirjoittanut aktiivinen lemmikkilintuharrastaja, Papukaija.fi-sivuston ylläpitäjä ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallituksen jäsen Jarmo Tuutti. Aikaisemmin Jarmo on kirjoittanut mm. Papukaija lemmikiksi? -oppaan sekä ollut toisena kirjoittajana Minun lemmikkini -kirjasarjan papukaijaosassa.

Luettuasi kirjan

Ymmärrät paremmin, miten papukaija oppii asioita eläessään kotonamme. Kirja käsittelee oppimista klassisen ja välineellisen ehdollistumisen näkökulmasta, jotka ovat edelleen tärkeitä eläintenkouluttajan työkaluja.

Tiedät, millä menetelmillä papukaijan oppimiseen voi vaikuttaa ja mitä koulutusmenetelmiä tulisi suosia. Kaikki menetelmät eivät ole samalla viivalla; osa on jopa haitallisia papukaijan hyvinvoinnin kannalta.

Osaat soveltaa paremmin eri menetelmiä käytännön asioiden opettamiseen. Kirjassa käsitellään mm. eri asioiden opettamista ja käyttäytymisongelmien ratkaisemista useiden esimerkkien kautta.

Sanottua kirjasta

"Ilahduin todella siitä, että papukaijoistakin on vihdoinkin saatavissa suomeksi kirjoitettu perusteos. Entistä ilahtuneempi olin kun pääsin tutustumaan kirjan sisältöön: lukija saa perustiedot nykyaikaisista eläinystävällisistä koulutusmenetelmistä ja myös valmiita sovelluksia arkielämän tilanteita helpottamaan.

Jarmo Tuutti on todellinen pitkän linjan uurastaja, hän on jo vuosia edistänyt lintujen pito-olosuhteiden ja käsittelytapojen kehitystä maassamme. Vankan kokemuksen näkee kirjassakin, se ei tyydy vain koulutusohjeiden kertomiseen, vaan huomioi linnun tarpeet kokonaisuudessaan. Ympäristön muuttaminen linnulle sopivaksi on sekä hyvinvoinnin että koulutuksen onnistumisen kannalta tärkeää. Kirjassa onkin koulutusohjeiden lisäksi tietoa papukaijojen käyttäytymistarpeista ja niiden tyydyttämisestä linnun jokapäiväisessä hoidossa.

Oikeastaan tekiksi mieli suositella kirjaa myös muista eläinlajeista kiinnostuneille. Eläinten käyttäytymistarpeet toki vaihtelevat, mutta perusperiaatteet ovat silti samat. Kirjan lähestymistavasta voi siksi todellakin saada vinkkejä myös muiden lemmikkien elämänlaadun parantamiseen ja arkielämää helpottavien taitojen opettamiseen."

Tuire Kaimio, eläintenkouluttaja

"Kirjassa esitellään erittäin ymmärrettävästi positiivisen koulutuksen perusteet ja se on hyvää kertausta myös niille, jotka ovat jo aiheeseen perehtyneet. Erityisesti minua ilahduttivat lukuisat konkreettiset esimerkit ja neuvot, joiden avulla päsee papukaijan arkikoulutuksessa pitkälle. Tärkeintä on kuitenkin se, että kirjan luettuaan pystyy ymmärtämään paremmin papukaijojen maailmaa ja sitä, mikä tekee niistä niin erityisiä ja vaativia lemmikkieläimiä. Tämän kirjan pitäisi kuulua jokaisen lukemistoon jo ENNEN papukaijan hankkimista!"

Anna-Stiina Tuomisto, kolmen papukaijan omistaja ja entinen koiraharrastaja ja -kouluttaja

Kirjan ostaminen

Papukaijan koulutuksen perusteet -kirja on tilattavissa seuraavista paikoista. Ostamalla kirjan tuet myös Heinolan lintutarhan toimintaa, sillä kaikki kirjoittajanpalkkiot lahjoitetaan Heinolan lintutarhan ystävät ry:lle.

Alkusanat Barbara Heidenreichilta

Barbara Heidenreich

Barbara Heidenreich
Eläintenkouluttaja ja kirjailija
Good Bird Inc

Maailma muuttuu… ja ainakin lemmikkipapukajiojen kohtelussa muutos käy kohti parempaa. Ennen aivan viime aikojen asennemuutosta ihmisiä kehotettiin käskemään, hallitsemaan, johtamaan ja alistamaan lintujaan. Nuo ohjeet tuntuivat vääriltä erityisesti niistä, jotka aidosti rakastavat ja kunnioittavat lemmikkejään. Heidän vaistonsa oli oikeassa. Kokemus ja tutkimustiedot ovat osoittaneet, että perinteisestä eläintenkouluttamisesta tutut pakottamiseen perustuvat menetelmät heikentävät ihmisen ja lemmikin välistä suhdetta. Onneksi ihmiset tiedostavat entistä paremmin, että papukaijoja voi kouluttaa käyttäytymään hyvin myös ystävällisillä ja lempeämmillä menetelmillä! Silloin vuorovaikutus on hauskaa kummastakin osapuolesta!

Jarmo Tuutti haluaa olla mukana levittämässä tietoa pakottamiseen perustuvan koulutuksen vanhanaikaisuudesta ja lemmikkien paremman elämän puolesta. Tutustuin Jarmoon yhdessä papukaijojen käyttäytymiseen ja kouluttamiseen liittyvässä seminaarissani. Hän oli jo tuolloin aloittanut oman matkansa papukaijojen kouluttamisen maailmaan ja imi innokkaasti itseensä tietoa positiivisesta vahvistamisesta. Oivaltaessaan, että Suomessa on suuri tarve saada tietoa laajemmallekin joukolle, Jarmo lähti uudelle matkalle – ja ryhtyi kirjoittamaan kirjaa! Tähän teokseen hän on koonnut tunnetuilta asiantuntijoilta oppimaansa tietoa erityisesti kotimaansa papukaijaharrastajille muokatussa muodossa. Minusta on hienoa olla yksi Jarmon ajatteluun vaikuttaneista kouluttajista. Ilokseni Jarmokin on nyt omalta osaltaan auttamassa uusia harrastajia saamaan tutkittua tietoa papukaijojen kouluttamisesta ja siitä, miten lemmikkilintuun luodaan hyvä ja luottamukseen perustuva suhde.

Papukaijat ovat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia otuksia ja noudattavat toiminnassaan käyttäytymisen lainalaisuuksia aivan kuten muutkin elävät olennot. Sen vuoksi Jarmo selittää kirjassaan oppimisen perusperiaatteet hyvin tarkasti ja kertoo, millä keinoilla käyttäytymiseen voi vaikuttaa. Tämä on oleellinen perusta, jonka avulla lemmikkilinnun omistaja osaa toimia oikein saavuttaakseen haluamansa koulutustulokset tai ratkoakseen onnistuneesti ongelmatilanteita. Kirjassa esitellyt koulutusmenetelmät ovat positiivisia ja lintua kunnioittavia. Niiden avulla rakennetaan luottamusta ja vältetään ongelmatilanteita. Kirjan helmi ovat yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla papukaijaharrastaja pystyy opettamaan lemmikilleen uusia taitoja vaihe vaiheelta. Kirjan tavoitteena on tarjota papukaijan omistajalle helposti sovellettavaa tietoa, jonka avulla hän onnistuu oman papukaijansa kouluttamisessa.

Papukaijat eivät ole synnynnäisesti sen enempää hankalia kuin hyvin käyttäytyviäkään lemmikkejä. Niiden käyttäytyminen on seurausta niiden opettajan eli ihmisen tekemistä valinnoista. Itse elän rauhaisaa elämää neljän hyvin käyttäytyvän ja vuorovaikutustaidoiltaan etevän papukaijan kanssa, mistä voin kiittää positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa koulutusta. Elämä papukaijojen kanssa voi olla mahtavaa, kun ymmärtää, miten papukaijat oppivat, miten niiden käyttäytymiseen voi vaikuttaa ja miten luodaan ja ylläpidetään keskinäistä luottamusta. Kannustan jokaista papukaijaihmistä omaksumaan Jarmo Tuutin kirjassaan esittelemän lempeän ja ystävällisen tavan kouluttaa omaa lemmikkilintuaan.